90 Dager ubetinget garanti!

 

Vi ønsker å hjelpe våre kunder med en ny og unik reklamasjonsordning. Som eneste                turboleverandør i Norge gir vi våre kunder 90 dager ubetinget garanti på turbo levert av Turbo1 AS.

 

Det vil si at vi dekker ny turbo om det skulle oppstå et problem eller havari av nymontert turbo innen 90 dager fra kjøpsdato.

 

Turbo dekkes da i sin helhet uavhengig av årsak til problem eller havari.

 

Ved turboproblem innen 90 dager fra kjøpdato kontakter verksted/delelager oss for å informere om problemet, vi vil da opprette en sak på kunde og sende ut ny turbo umiddelbart med en returlapp så kunde får returnert turbo med problem tilbake til oss for en utredning.

 

Vi vil i alle tilfeller gå igjennom innsendt turbo og dokumentere skader å årsak til problem/havari og lage en detaljert rapport med beskrivelse og bilder av skade som kunde vil få av oss per E-post.

 

Skulle det vise seg at problemet eller havariet av turbolader er forårsaket av en produksjonsfeil eller en materiell svikt så vil vi dekke deler av skiftekostnadene etter nærmere avtale med kunde.

 

Vi ønsker å gi våre kunder en økt trygghet ved bytte av turbo da vi ser at det å bytte turbo ikke alltid er en rett frem jobb. Mye kan gå galt som tette oljerør, urenheter i motor, lekkasjer, fremmedlegemer osv.

 

Utover denne unike garantien på 90 dager gjelder vår 2 års garanti mot fabrikasjons-feil eller materiell svikt.

 

 

Tlf. 32 76 70 00